Minust

Investor Leho Vool
Allikas: Postimees

Mina olen Leho Vool, Eesti investor. Olen isiklike varade investeerimisega tegelenud alates 2006. aastast. Töötan alates 2008. aastast Swedbank AS-is, hetkel investeerimisteenuste õigusvaldkonna juhina. Vabal ajal mängin korvpalli, samuti pakub mulle huvi filmikunst ning jälgin aktiivselt ka päevapoliitikat.

Saidil tarkraha.ee väljendan üksnes oma isiklikke seisukohti. Minu investeerimispõhimõtetest saab ülevaate Postimehe intervjuust.

Tarkraha.ee

Tarkraha.ee eesmärk on

  • lahti mõtestada raha rolli meie elus
  • anda ülevaade säästmise ja investeerimise põhitõdedest
  • olla toeks realistlike finantseesmärkide seadmisel ning
  • toetada isikliku finantsplaani koostamisel ja elluviimisel

Siia postitatud teave kirjeldab eelkõige minu personaalset teekonda rahalise heaolu poole püüdlemisel, selle käigus omandatud teadmisi ning nende kasutamist isiklike rahaliste eesmärkide saavutamiseks. Postitused annavad ülevaate minu investeerimisfilosoofiast ning sellest, miks see filosoofia just selliseks on kujunenud.

Minu kreedo

Minu kreedo rahaasjade korraldamisel on unista, planeeri, teosta.

Unistamine tekitab meis motivatsiooni.

Plaani koostamine aitab meil tegutseda läbimõeldult ja hoida sihti silme ees.

Teosta! Lahti kirjutatud sammud aitavad meil vormida unistused eesmärkideks ning need ellu viia.

Pane tähele!

Ma ei paku siin investeerimis- ja kõrvalteenuseid ega muid reguleeritud finantsteenuseid. Saidil avaldatud teabe näol ei ole tegemist investeerimisnõustamise ega -soovituse andmisega ning seda ei tohiks käsitleda kui üleskutset ühegi tehingu tegemiseks. Ma olen rakendanud mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et siin avaldatud teave on tõene ja täpne, ent ei garanteeri ega vastuta olukorras, kus teave nendele tingimustele ei vasta. Kõik tehingud, mida lugeja sooritab saidil avaldatud teabest inspireerituna, toimuvad tehingu tegija enda riisikol, mistõttu soovitan mistahes kahtluse korral konsulteerida professionaalse õigus-, maksu-, või investeerimisnõustajaga.